Условия

Условия за пациентите в Хоспис Маринела

Медицинският екип се състои от:

  • Лекар-консултант (анестезиолог-реаниматор и специалист по палиативни грижи)
  • Медицински сестри
  • Болногледачи
  • Рехабилитатор
  • Социален работник
При постъпване в стационара, за всеки пациент се изготвя индивидуална рехабилитационна програма. При необходимост се провежда консултация с лекар-специалист.

Приоритети на хосписа са:

  • Правото на индивидуалност на всеки пациент
  • Висококачествени сестрински грижи и болногледаческо обгрижване
  • Диетично, здравословно хранене, съобразено с отделния пациент
  • Облекчаване на страданието, както физически, така и душевно
  • Милосърдие и честност

Хосписът предлага уют и комфорт, сходни с домашния.

Хосписът разполага с апаратура, необходима за пациенти с тежки дихателни заболявания, нуждаещи се постоянно от кислород!