Медицинският екип се състои от:

Лекар-консултант (анестезиолог-реаниматор и специалист по палиативни грижи)
Медицински сестри
Болногледачи
Рехабилитатор
Социален работник

При постъпване в стационара, за всеки пациент се изготвя индивидуална рехабилитационна програма. При необходимост се провежда консултация с лекар-специалист.

Приоритети на хосписа са:

Правото на индивидуалност на всеки пациент
Висококачествени сестрински грижи и болногледаческо обгрижване
Диетично, здравословно хранене, съобразено с отделния пациент
Облекчаване на страданието, както физически, така и душевно
Милосърдие и честност

Хосписът предлага уют и комфорт, сходни с домашния.

Хосписът разполага с апаратура, необходима за пациенти с тежки дихателни заболявания, нуждаещи се постоянно от кислород.