За нас

В хосписа приемаме болни с различни заболявания, преминали активно лечение.

Основните ни функции са:

  • Професионални грижи за тежко болни
  • 24-часово медицинско обслужване
  • Помощни дейности през деня
  • Емоционална подкрепа

Ние вдъхваме на пациентите и на техните семейства надежда, че Хоспис “Маринела” е място за връщане към живота.

Грижите, които полагаме за нашите пациенти са медицински и немедицински.

МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ

  • Цялостна грижа за болния - денонощно медицинско наблюдение, тоалет, манипулации
  • Рехабилитация
  • Лекарски контрол на болката

НЕМЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ

  • Осигуряване на безплатни технически помощни средства

Персонал на Хоспис Маринела